Khách hàng chỉ có thể đổi sản phẩm khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Phải có hóa đơn mua hàng.
- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn, nguyên tem mác, chưa qua sử dụng và chưa sửa chữa.
- Sản phẩm đã mua không quá 07 ngày so với ngày mua hàng trên hóa đơn (không áp dụng dòng phụ kiện)
- Sản phẩm mua trong chương trình có mức giảm giá dưới 50%

Lưu ý:

- Khách hàng chỉ có thể đổi sang sản phẩm khác bằng hoặc cao hơn giá trị sản phẩm đã mua và thanh toán số tiền chênh lệch.
- Cửa hàng không hoàn trả lại tiền dưới bất kỳ hình thức nào.
- Mỗi HĐ mua hàng chỉ được hỗ trợ đổi một lần.