1. MEMBER

Điều kiện:

Khách hàng từng mua sản phẩm tại MIRA

Ưu đãi:

Khách hàng được tặng Voucher giảm 10% (áp dụng cho 1 sản phẩm trong tháng sinh nhật)

2. SILVER

Điều kiện:

Khách hàng mua sản phẩm tại MIRA có tổng giá trị mua hàng từ 10 triệu

Ưu đãi:

Khách hàng được giảm 5% đối với tất cả các sản phẩm  nguyên giá.

Khách hàng được tặng Voucher giảm 20% (áp dụng cho 1 sản phẩm trong tháng sinh nhật)

3. GOLD

Điều kiện:

Khách hàng mua sản phẩm tại MIRA có tổng giá trị mua hàng từ 20 triệu

Ưu đãi:

Khách hàng được giảm 10% đối với tất cả các sản phẩm nguyên giá.

Khách hàng được tặng Voucher giảm 30% (áp dụng cho 1 sản phẩm trong tháng sinh nhật)